रोमनाईज्ड नेपाली युनिकोड किबोर्ड लेआउट

पृष्ठभूमि

रोमनाईज्ड नेपालीमा टाईप गर्न मद्दत गर्ने अरु चित्रको अभावमा मैले उल्लेख गरिएको चित्र तयार गरेको हुँ । आशा छ, यो अरुलाई पनि यो उत्तिकै सहयोगी हुनेछ ।

Nepali Unicode Keyboard Layout (Romanized)

थप सामग्रीहरु

अहिल्यै ब्राउजर (Browser) मा यो लेआउटको प्रयोग गर्नुहोस् ।

खुला स्रोतका लागी Github मा Nepalify.js

म्याक.ओ.एस (macOS) का लागी यो सफ्टवेयर हाल्न सक्नुहुन्छ ।

खुला स्रोतका लागी Github मा Nepali Romanized Pro

फायरफक्स (Firefox) का लागी यो सफ्टवेयर हाल्न सक्नुहुन्छ ।

खुला स्रोतका लागी Github मा Nepali (नेपाली) Input Extension